Vuorineuvos William Lehtinen (1895–1975)

Uuno Wilhelm Lehtinen syntyi Turussa vuonna 1895 sahanisännöitsijän perheeseen. Hänen vanhempansa olivat Henrik Wilhelm Lehtinen ja antikvaari- ja taidekaupan pitäjä Olga Maria Lehtinen (os. Selin). William kirjoitti ylioppilaaksi Kouvolan suomalaisesta yhteiskoulusta 1916.

William Lehtinen (nimi, jota hän virallisesti käytti) valmistui vuonna 1923 Helsingin yliopistosta metsänhoitajaksi. Pian sen jälkeen hän muutti Yhdysvaltoihin, missä hän kartutti työkokemusta ja suoritti Master of Forestry -tutkinnon Yalen yliopistossa. William sai Suomesta stipendin ja jatkoi opintojaan vielä Madisonin puuteknisessä tutkimuslaitoksessa.

Vuosina 1927–1928 William toimi kauppa-attaseana Suomen pääkonsulinvirastossa New Yorkissa Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton toimeksiannosta. Siinä roolissa hän oli avainasemassa selvittämässä muun muassa Yhdysvaltojen ja Suomen välisiä kaupallisia yhteyksiä.

William palasi Suomeen vuonna 1930 ja astui valtion omistaman Enso-Gutzeit Oy:n palvelukseen. Aluksi William toimi yhtiön keskuskonttorin päällikkönä. Vuonna 1940 myös myyntijohtajan tehtävät siirrettiin kielitaitoiselle Williamille, jolla oli arvokkaita yhteyksiä anglosaksiseen maailmaan. Yhtiön toimitusjohtajaksi William Lehtinen nimitettiin heti sodan jälkeen 1945. Yhtiö oli sodan runtelema, mutta Lehtinen nosti yhtiön jälleen jaloilleen.

William johti Enso-Gutzeit Oy:tä vuoteen 1962. Hänen kauteensa toimitusjohtajana sisältyi lukuisia kansallisesti merkittäviä saavutuksia. William tunnettiin optimistisena ja rohkeana investoijana, ja hänen luotsaamana yhtiö ylitti aiemman tuotannon tason seitsemässä vuodessa. Hänen kautensa loppupuolella Enso-Gutzeit Oy oli Euroopan suurin kartongintuottaja.

William Lehtinen ryhtyi vuonna 1947 myös laivanvarustajaksi, ja laivanvarustamisesta tuli osa Enso-Gutzeitinkin tuotteiden markkinointia. Tarmokkaalla otteellaan Lehtinen vaikutti vahvasti koko sodanjälkeisen Suomen merenkulun kehittymiseen. 

William Lehtinen antoi tukeaan myös Suomen kulttuurielämälle ja toimi niin ikään urheilun hyväksi. Suomen olympiakomitean puheenjohtajana William oli vuosina 1947–1951. Vuosien varrella William kuului useiden eri yhdistysten ja yhtiöiden luottamuselimiin. Monialainen vaikuttaja sai vuorineuvoksen arvon vuonna 1946 ja maatalous- ja metsätieteiden kunniatohtorin arvon 1958.