Tuleeko apurahasta ja sen käytöstä tehdä erillinen selvitys?

Säätiömme ei vaadi selvityksiä apurahan käytöstä. Apurahan maksaja, eli säätiö ilmoittaa lain mukaisesti apurahan saajien nimet Melalle (www.mela.fi).