Greta ja William Lehtisen säätiö

Greta ja William Lehtisen Säätiö perustettiin vuonna 1968. Neljä vuotta ennen oman säätiön perustamista tekstiilitaiteilija Greta Skogster-Lehtinen ja vuorineuvos William Lehtinen olivat tehneet mittavan lahjoituksen Suomen Kulttuurirahastolle. Lahjoitukseen kuului Helsingin Kuusisaaressa merenrantatontilla sijainnut Lehtisten koti sekä suunnitelma tontille rakennettavasta taidemuseosta. Museoon kaavailtiin edustavia tiloja vaihtuville taidenäyttelyille sekä pysyvää näyttelytilaa Lehtisten omalle, monipuoliselle taidekokoelmalle.

Taidemuseon rakennussuunnitelma tilattiin professori Alvar Aallolta, joka oli Lehtisten hyvä ystävä. Aallon vuonna 1967 valmistuneet piirustukset käsittivät kaksikerroksisen rakennuksen, jonka alakerrassa oli laaja eteishalli, iso näyttelytila ja kahvila. Toisessa kerroksessa oli suuri näyttelytila, kolme pienempää näyttelyhuonetta sekä toimistotilat.

Taidemuseota ei voitu lopulta toteuttaa, sillä Helsingin kaupunki oli kaavoittanut alueen asunnoille eikä halunnut muuttaa kaavaa. Lehtisten lahjoituksesta osa jäi Suomen Kulttuurirahastoon erilliseen, heidän nimeään kantavaan rahastoon, josta nykyään jaetaan apurahoja joka kolmas vuosi.

Taiteiden ja kulttuuriyhteyksien tukemiseksi 

Kuusisaaren taidemuseohankkeen kariutuminen ei muuttanut Lehtisten tavoitetta kulttuurin tukemisesta. 22. toukokuuta 1968 Lehtiset perustivat itsenäisen Greta ja William Lehtisen Säätiön. Suomen itsenäistymisen ja raskaiden sotavuosien aikana aktiivisimmillaan työskennellyt, kansainvälinen pariskunta halusi auttaa ja kannustaa lahjakasta kansaa luovan, identiteettiä vahvistavan kulttuurin kehittämisessä. 

Sääntöjen mukaan säätiö perustettiin ”tukemaan taiteita ja lujittamaan kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuriyhteyksiä”. Lehtiset jättivät jälkipolville suurimman osan omaisuudestaan. Perintönsä kautta he halusivat antaa tukensa kulttuurille ja sen tekijöille niin, että sen turvin voitaisiin edistää ”modernin kuvataiteen, arkkitehtuurin, musiikin ja taideteollisuuden luovaa kehittämistä kirjallisuuttakaan unohtamatta”. 

Greta ja William Lehtisen Säätiön hallitukseen kutsuttiin jäseniksi edustajat Suomen Taiteilijaseura ry:stä, Turun yliopistosta, Suomen Arkkitehtiliitosta, Liikesivistysrahastosta sekä perustajien suvusta. Säätiön toimintaa määriteltiin toteutettavaksi kahdella tavalla: jakamalla apurahoja ja stipendejä hakemusten perusteella sekä perustamalla uusi taidekeskus suomalaisten taiteilijoiden oleskelua varten. Säätiö osti taidekeskusta varten Italiasta Firenzen lähettyviltä linnan, Castello di Pratellin. Linnasta luovuttiin monien vaiheiden jälkeen 1980.

Suurin osa säätiön omaisuudesta oli sidottu Kuusisaaren kiinteistöön. Myös Lehtisten ja Aallon suunnitteleman taidemuseon rakentamista sinne harkittiin uudelleen, mutta taloudellisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja ei löydetty. Vuonna 1977 Kuusisaaren kiinteistö päätettiin myydä, ja saadut varat sijoitettiin vuokratuloja tuottaviin Helsingin keskustan toimistotiloihin.

Apurahat

Greta ja William Lehtisen Säätiö on jakanut apurahoja vuodesta 1978 lähtien, ja taiteilijoiden taloudellinen tukeminen on ollut varainhankinnan lisäksi sen pääasiallista toimintaa. Periaatteena on käyttää säätiön tuloja apurahojen ja stipendien jakamiseen siten, että säätiön vakavaraisuus säilyy.

Vuosina 1978–2019 Greta ja William Lehtisen Säätiö on jakanut apurahoja yhteensä 2 636 910 euroa. Summa on jakautunut taiteenalojen kesken seuraavasti:

  • Arkkitehtuuri 574 189 €
  • Kuvataide 813 870 €
  • Musiikki 643 795 €
  • Taideteollisuus–muotoilu 605 057 €

Vuosina 2014–2019 säätiön asiantuntijat ovat käsitelleet kaikkiaan 2 944 hakemusta. Eri taiteenalat ovat edustettuina seuraavasti: arkkitehtuuri 127 hakemusta, kuvataide 1 748 hakemusta, musiikki 674 hakemusta sekä taideteollisuus–muotoilu 395 hakemusta.

Vuonna 2019 säätiö jakoi apurahoina yhteensä 86 500 €. Hakemuksia saapui yhteensä 541: kuvataide 325 hakemusta, muotoilu 58 hakemusta, musiikki 132 hakemusta ja arkkitehtuuri 24 hakemusta.

Säätiön asiantuntijoina ovat vuosikymmenien aikana toimineet muun muassa Alvar Aalto, Markku Junnonaho, Reima Pietilä, Timo Penttilä, Keijo Petäjä, Juhani Pallasmaa, Kari Virta, Antti Nurmesniemi, Kirsti Ilvessalo, Ilmari Tapiovaara, Aimo Tukiainen, Antti Lampisuo, Kauko Räsänen, Lauri Ahlgrén, Jorma Hautala, Catarina Ryöppy ja Tuomas Haapanen.

Taiteilijaresidenssi

Keväällä 2020 Greta ja William Lehtisen Säätiö avasi residenssihuoneiston Helsinkiin Katajanokalle. Residenssiasunto tarjoaa taiteilijoille pääasiallisesti majoitustiloja.