Kuvataide 2015

Alisa JavitsTaM, FM, freelancer5.000
Kalle Purhonen ja Pauliina Turakka Purhonenkuvataiteen maisterit5.000
Jari Silomäkivalokuvataiteilija, MA5.000
Sirpa Särkijärvikuvataiteilija4.000
Tärähtäneet ämmät/
Katriina Haikala ja Vilma Metteri
työryhmä/
vapaat taiteilijat
3.000
Reality Television Goes Art -työryhmäkuvataideopiskelijat2.000