Arkkitehtuuri 2007

Janne Jokelainen
Karjalan ja Suomen hirsisaunoja käsittelevään tutkimukseen
arkkitehti, tekniikan tohtori3.000
Viipurin kirjaston Suomen restaurointiyhdistys ry. Kirjaston restauroinnin suunnitteluun, töiden ohjaukseen ja valvontaan 7.500
Työryhmä: Hollmén, Reuter, Sandman
Orpolastenkodin suunnitteluun (Moshi, Tansania)
4.500
Työryhmä: Laaksonen, Schalin, Karlsson, Nordman
’Suomalainen pientalo 1950–1970’ -kirjan tekstien kirjoittamista varten
3.000