Arkkitehtuuri 2001

Netta Böökarkkitehti30.000 mk
Timo Hirvonenarkkitehti10.000 mk
Hannu Huttunenarkkitehti20.000 mk
Antti Luutonenarkkitehti20.000 mk
Työryhmä:
Vera Schulman,
Sofie Hägerström

arkkitehti,
arkkitehti
20.000 mk