• Arkkitehtuuri 2007

  Janne Jokelainen
  Karjalan ja Suomen hirsisaunoja käsittelevään tutkimukseen
  arkkitehti, tekniikan tohtori3.000
  Viipurin kirjaston Suomen restaurointiyhdistys ry. Kirjaston restauroinnin suunnitteluun, töiden ohjaukseen ja valvontaan 7.500
  Työryhmä: Hollmén, Reuter, Sandman
  Orpolastenkodin suunnitteluun (Moshi, Tansania)
  4.500
  Työryhmä: Laaksonen, Schalin, Karlsson, Nordman
  ’Suomalainen pientalo 1950–1970’ -kirjan tekstien kirjoittamista varten
  3.000